www.grenaa-klinik.dk

Øre-Næse-Hals kirurgisk klink i Grenaa

Har jeg et høreproblem?

Har jeg et høreproblem?

Hørenedsættelse kommer til de fleste med alderen. Et høretab kan enten være arveligt betinget eller forårsaget af udefra kommende årsager, som f.eks. mange års arbejde i støjfyldt arbejdsmiljø.

Nogle mennesker oplever en pludselig hørenedsættelse efter f.eks. et knaldtraume nytårsaften, mens hørenedsættelsen hos andre har et mere snigende forløb. Endelig findes en gruppe, hvor årsagen til hørenedsættelsen ikke med sikkerhed lader sig fastlægge. Fælles er dog de sociale problemer en hørenedsættelse medfører. Samværet med andre kan blive krævende. Man skal anstrenge sig for at følge en samtale, særligt i selskabeligt lag med megen baggrundsstøj.

Man misforstår let beskeder og må have tingene gentaget. Speakeren på TV mumler og "sluger" endelserne i hveranden sætning, så fjernsynet må skrues op til gene for familie og naboer. I begyndelsen kan man ofte reagere med vrede - "Så tal dog tydeligt!", men efterhånden kan man blive mere indadvendt og omgivelserne tror fejlagtigt, at man er uengageret eller begyndende dement, blot fordi det kniber med hørelsen.



Enhver person med hørenedsættelse har krav på en grundig undersøgelse og udredning. Herved kan en individuel løsning på høreproblemet findes, der imødekommer den enkeltes behov og krav til høremæssig rehabilitering.