www.grenaa-klinik.dk

Nedsat hørelse

I dagens Danmark kan man, hvis det skønnes nødvendigt, erhverve sig høreapparat på 2 måder:

  1. Man kan efter en høreprøve og en konsultation hos en ørelægen henvise til regionens audiologiske afdelinger. Hvor man GRATIS kan få et høreapparat. Service er inkluderet. Man er hvert 4. år berettiget til nyt høreapparat. Der er mellem 6-18 måneders ventetid.
  2. Man kan efter en høreprøve og konsultation hos en ørelæge gå til en privat forhandler, hvor man kan købe et høreapparat. Der ydes tilskud fra det offentlige, ligesom privat sygeforsikring også giver tilskud. Man er hvert 4. år berettiget til et offentligt tilskud til høreapparat. Der vil altid være en egenbetaling ved det private. Der er ingen eller kun kort ventetid.

Den enkelt sidige hørenedsættelse, med eller uden øresusen, skal udredes nærmere. Hvis hørelsen på de to ører ikke er ens, skal man forsøge at finde årsagen til dette. Det er vigtig at forstå, at undersøgelsen i sådanne tilfælde er tidskrævende, og at supplerende undersøgelser kan have lang ventetid.