www.grenaa-klinik.dk

Øre-Næse-Hals kirurgisk klinik i Grenaa

Ørebørn - hvorfor dræn?

Ørebørn - hvorfor indsætte dræn?

Væske og tendens til mellemørebetændelse optræder hyppigt hos små børn som følge af øvre luftvejsinfektioner. Meget ofte starter problemerne allerede før 1 års alderen. Når tilstanden bliver ved i lang tid, trods forsøg på behandling, taler man om "ørebørn".

Det karakteristiske ved ørebørn er:

Uro, især om natten – smerter – febertendens.

Mange har gentagne mellemørebetændelser, der ikke rigtigt går over.

Sprogudviklingen går i stå.

Psykisk bliver flere af børnene lidt ”uregerlige” og irritable.

Man skal have tålmodighed...
Almindelig væske i ørerne går væk af sig selv inden for 3 måneder hos 2/3 af børnene. Hvis der ikke er større gener, kan man blot vente på, at det forsvinder af sig selv. Som regel er det afgørende, om den forkølelse, der har sat det hele i gang, forsvinder.

Punktur af trommehinden
Punktur af trommehinden hjælper kun kortvarigt, hvis forkølelsen fortsætter. Det er i reglen en smertelindrende behandling, der ikke ændrer forløbet på længere sigt.
Ofte kan man opnå tilfredsstillende smertelindring ved at give paracetamol (Pinex eller Pamol).

Om dræn

Dræn indsættes i fuld narkose, når tilstanden er langvarig og vedvarende generende.

Indsættelse af dræn foregår på bestemte dage i øreklinikken, hvor narkoselægen kommer (som regel fredag).

Operationen tager kun kort tid efterfulgt af en opvågning og varer i alt cirka ½ time.

Dræn er sjældent tvingende nødvendige, men skader heller ikke øret på lang sigt.

Se nærmere detaljer under ”Spørgsmål ved dræn” og ”Vejledning om bedøvelse hos ørelægen”.

Nogle gange foreslår vi også at fjerne polypper hos ørebørn, da det kan have en gavnlig effekt på forløbet. Det kan reducere tendens til forkølelse.

Link til en lille film om drengen Finn, der skal have anlagt dræn og bedøves: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/oere-naese-hals/illustrationer/animationer/finn-skal-bedoeves/