Øre-Næse-Hals kirurgisk klinik i Grenaa

Ferie og fravær

Klinikken er ferie lukket:  
     
Klinikken holder ferielukket fra d. 21.12.19-01.01.20 begge dage incl.     
 
            
   

   


Klinikken har vikar: